İçeriğe Atla Menüye Atla

Dünya Afet Risklerinin Azaltılması Günü 17 Ekim 2018

İl Müdürlüğümüz tarafından 13 Ekim'in "Dünya Afet Risklerinin Azaltılması" günü olarak kutlanması nedeniyle Onsekiz Mart Üniversitesinde seminer düzenlendi.

Turgut Özal Konferans Salonunda düzenlenen seminere İl Müdürümüz Levent Yılmaz, Acil Yardım ve Afet Yönetimi (AYAY) bölümü Bölüm Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Serkan Özden, öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı.

Öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği seminer İl Müdürümüz Yılmaz'ın yaptığı açılış konuşmasıyla başladı.

İl Müdürümüz Levent Yılmaz yaptığı açılış konuşmasında meydana gelebilecek afetlere ve acil durumlara hızlı, etkin ve başarılı bir şekilde müdahale edilebilmesi için mevcut kaynakların belirlenmesinin, gerekli planlamaların yapılmasının, eğitimler ve tatbikatlar düzenlenmesinin, araç-gereç ve ekipman kapasitesinin geliştirilmesinin, yeni teknolojilerden faydalanılmasının ve kurumlar arası işbirliği ile koordinasyonun etkin bir biçimde sağlanmasının önemini vurgulayarak; “Birleşmiş Milletler tarafından her yıl Ekim ayının 13'üncü günü dünya afet risklerinin azaltılması günü olarak kutlanmaktadır. Tüm dünyada 13 Ekim günü toplumların afet risklerine karşı nasıl hazırlandıklarını, neler yapmayı planladıkları konusunda farkındalık yaratmak ve sürece çekmek amacıyla etkinlikler yapılmaktadır. Afetlerde risk azaltımı, afet nedenlerini analiz etme ve azaltmaya yönelik sistematik çalışmaları kapsayan bir kavramdır. Tehlikelere maruz kalmanın, yerleşim yerlerinin ve çevrenin yönetimi, olaylara hazırlık ve erken uyarı sistemleri geliştirilmesi gibi uygulamalar afetlerde risk azaltımı çalışmaları arasında yer almaktadır. Riskleri azaltımı, afet yönetimi, afetlere hazırlık gibi disiplinleri içinde barındırmakta ve sürdürülebilir gelişmenin önemli bir parçasını oluşturmaktadır. Bu konuda gelişme sağlanabilmesi ve bu gelişmenin sürdürülmesi afet risklerinin azaltılması ile mümkün olup, afetlerde risk azaltımı çalışmaları toplumun her kesimini ve kamu ile özel sektörün tüm birimlerini içermektedir.” şeklinde konuştu.

Açılış konuşmasının ardından Müdürlüğümüz personellerince Acil Yardım ve Afet Yönetimi bölümü öğrencilerine Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) ve Afet Yönetim ve Karar Destek Sistemi (AYDES) anlatıldı.