İçeriğe Atla Menüye Atla

Deprem

deprem13534077010 h954263

İnsanların ve doğanın en zamanı belirsiz felaketlerinden biri olarak görülen deprem, olduğu anda ve sonrasında yaşananlarıyla büyük bir doğal afet olarak görülmektedir. Depremler, her an şiddetle, aniden ve bir ön uyarı olmadan günün her saati oluşabilirler. Eğer deprem nüfusun yoğun olduğu bir bölgede oluşursa, ciddi hasar, yaralanma ve ölüme neden olabilmektedir. Deprem esnasında güvenlikle ilgili garantili bir şekil ya da metod olmamasına rağmen, bir çok riski tanımlayarak ve bilgi edinerek doğru davranış ve hazırlıkları oluşturma, depremde görülen zararları ciddi oranda azaltmaktadır.

Artçı sarsıntı: İlk depremin ardından gelen ve daha şiddetli ya da daha az şiddetli olarak oluşan sarsıntılardır.

Deprem: Beklenmedik anda yerın altında kitlesel olarak hareketlerin ya da yer sarsıntılarının, çeşitli salınımlarla yeryüzünde hissedilmesidir.

Merkezüssü: Yeryüzeyinde depremin hissedildiği noktanın sarsıntı yoğunluğuna bağlı olarak yer altındaki kaynak noktasına verilen addır. Bir yeraltı sarsıntısı başladığında daha sarsıntı sona ermeden etkisi yüzlerce kilometre uzaklığa ulaşabilir.

Fay: Yerdeğiştirme ile oluşan çatlak boyunca uzanan hattır. Faylar kısa olabileceği gibi hat şeklinde yüzlerce kilometre de uzayabilir.

Büyüklük: Sismik ölçümlerle deprem esnasında serbest kalan enerji miktarıdır. 7.0 Richter ölçeğinde bir deprem oldukça şiddetli olarak nitelendirilir. Her bir tamsayı büyüme yada azalma bir önceki değerden 30 kat daha az ya da fazla bir enerjinin ortaya çıkması anlamını taşır. Bu şu anlama gelir; 5.0 richter ölçeğindeki bir deprem ile 6.0 richter ölçeğindeki deprem arasında açığa çıkan enerji açısından 30 kat daha fazla fark vardır.

Sismik dalgalanma: Depremin oluştuğu noktadan itibaren her saniyede kilometrelerce uzağa etki eden vibrasyonların tümüdür.