İçeriğe Atla Menüye Atla

Haber Alma ve Yayma

7126 sayılı Sivil Savunma Kanunu’nun 24. Maddesi ile Düşmanın çeşitli taarruzlarına ve radyoaktif serpinti tehlikesine karşı alınacak tedbirler için hazırlıklı bulunmak, zamanında halkı ikaz ve alarm ile her türlü sivil savunma tedbirleri almaya sevk etmek ve icabında bunları kaldırmak amacıyla  bir haber alma ve yayma, ikaz ve alarm sisteminin tesis edilmesi, ön görülmüştür. Bu doğrultuda yurt çapında şehirlerimize siren sistemleri kurulmuştur.